Persondatapolitik

Identitet og kontaktoplysninger:

K.W. Bruun Import A/S

Hovedvejen 1
2600 Glostrup
CVR: 63557218
GDPR@interdan.dk

Introduktion:
Vi behandler de oplysninger du indtaster i bookingformularen på Servicebooker.dk, herunder navn,
adresse, e-mailadresse og telefonnummer, efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Kategorier af personoplysninger:
I denne proces behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger.

Formål:
Formålet med behandlingen er at formidle din booking til forhandlerens bookingsystem, således at du
kan komme på valgte værksted på det valgte tidspunkt.

Retsgrundlag:
Behandlingsgrundlaget for denne behandling findes i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse i at behandle den registreredes oplysninger for at kunne informere forhandleren om den registreredes booking og derved gennemføre denne booking sammenholdt med den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Videregivelse:
Dine oplysninger videregives direkte til den forhandler du har valgt, forhandlerens behandling af
personoplysninger finder du mere information om på forhandlerens hjemmeside.

Slettefrist:
Data slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

Du kan som kunde have booket en service via vores hjemmeside.

Dine rettigheder:
Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder,
kan du kontakte os via gdpr@interdan.dk.
Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig
samt få en række oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger vi har om dig.

Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du
er uenig i vores behandling af dine personoplysninger på. Du kan læse mere om, hvordan
du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.